Welkom!

Als u meer wilt weten over de inhoud van de Bijbel en het christelijk geloof, dan bent u hier op de juiste plek.

De Bijbel is een oud boek, geschreven in een tijd en een cultuur die op veel punten niet meer te vergelijken is met onze samenleving. Dat maakt de Bijbel zonder meer een ingewikkeld boek. Toerusting voor gemeenteleden probeert de Bijbel toegankelijk en begrijpelijk te maken voor iedereen. Ongeacht achtergrond, cultuur of herkomst biedt de TVG-cursus iedereen de mogelijkheid meer te leren over de Bijbel, kerk, traditie en alles wat daar mee samenhangt.